مجموعه بازرگانی آذرنیا دارای تیم ترخیص کار امین و کارآزموده و آشنا به انواع کالاهای وارداتی و صادراتی و مستقر در گمرکات بوده و آماده اجرای کلیه رویه های گمرکی برای بازرگانان و تولید کنندگان  محترم می باشد تا در حداقل زمان ممکن و به بهترین نحو و کمترین هزینه ممکن اقدام به ترخیص کالای وارداتی از گمرکات نماید.

یکی از نقاط قوت مجموعه گردآوری افراد در زمینه های تجارت خارجی و خدمات بازرگانی میباشد. از دیگر رمزهای موفقیت این واحد سرعت، دقت و صداقت در کلیه خدمات بازرگانی و نیز ارائه مناسب ترین راهکارها برای حفظ منافع اقتصادی مشتریانی که افتخار همکاری با ایشان را داریم بوده و خواهد بود. لذا بازرگانی آذرنیا جهت رفع نیازهای بازرگانان و تولید کنندگان  محترم فعالیت های تخصصی زیر را انجام می دهد.

  • انتخاب کوتاهترین راه جهت ترخیص کالا با بکارگیری افراد باتجربه در گمرک
  • انتخاب مناسبترین ماخذ تعرفه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان

تیم اجرایی : rouhi @ azarniatrade .com

Azarnia Trade Complex has an honest and experienced clearance agent who are familiar with types of importing and exporting goods deploying in customs domiciles and ready to perform all customs procedures for the esteemed traders and manufactures in order to release imported goods from customs in the least possible time, in the best way and with the minimum possible cost.

One of the strong points of the complex is gathering people in the area of foreign businesses and commercial services. Another hint in success of this unit has been/will be swiftness, precision, and honesty of all commercial services as well as provision of the most appropriate strategies to preserve economic interests of the customers whom we are honored to cooperate with. Therefore, Azarnia Trade performs the following specialized activities to eliminate requirements of the esteemed traders and manufacturers.

  • Selecting the shortest way to release goods by applying experienced people in customs
  • Selecting the most appropriate reference of tariff in order to prevent wasting customers’ rights.

Executive Team: rouhi @ azarniatrade .com